marți, 11 octombrie 2011

Faceti propuneri pentru proiectul Legii statutului cadrelor militare

From: Neculai Gavrila
To: dmru@mta.ro
Cc: secretariatscmd@yahoo.com
Sent: Monday, October 10, 2011 3:11 PM
Subject: Proiectul Legii statutului cadrelor militare din M Ap N

Sefului Directiei Management Resurse Umane
 
Buna ziua,
Imi permit sa va adresez urmatoarele observatii si propuneri la acest proiect de Lege:
            1- La art. 1 sa se introduca:
                        ( 1’ ) Cadrele militare sunt in serviciul natiunii;
            2 – Art. 70 – (1 ) Cred ca nu este corect sa se spuna pentru cineva care este avansat la exceptioal ca: “ chiar daca nu indeplineste conditiile necesare”. Poate ar fi mai adecvata expresia “ chiar daca nu indeplineste conditiile privind stagiul minim in grad” sau alta expresie;
            3 – Art. 78 litera (b) prevede: “ cei care indeplinesc conditiile pentru a li se acorda pensie militara de serviciu anticipata sau anticipata partiala”. Rog sa fie stipulate in mod expres care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru acordarea pensiei militare de serviciu anticipate sau anticipata partiala;
            4 - La art. 93 sa se introduca punctul ( 1’ ) cu continutul:
                        ( 1’ ) Partea din pensie corespunzatoare soldei de grad se actualizeaza permanent potrivit soldei de grad a cadrelor in activitate ;
            5 – Art. 102.  “- Prevederile din prezenta lege referitoare la cadrele militare in rezerva sau in retragere, pensionari militari, se aplica si tuturor celor aflati in plata la intrarea in vigoare a prezentei legi”.
                  Continutul acestui articol incalca in mod flagrant:
a)      -  principiul neretroactivitatii legii, prevăzut la art.l5 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „L.egea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile "
       Prin Decizia nr. 830/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008, Curtea Constituţională a statuat: „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...) ".
  De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/ 2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fară a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
   In avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata: "In cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente ".
                Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.
 
b)     -  principiul drepturilor câştigate;
          6 – Art. 103 Continutul acestuia, vine in contradictie cu multe alte articole din acest proiect de Lege. Dau un singur exemplu:  art. 50 ( 2 ) …………… “La incadrare se va respecta principiul corelatiei grad – functie, potrivit caruia gradul detinut trebuie sa fie egal cu gradul prevazut pentru functia respectiva”
 
In speranta ca cele propuse vor fi analizate si adoptate,
Va multumesc anticipat,
Col ( r )
          Gavrila Neculai

Va prezentam noua armata PDL + UNPR sau cum uniforma si gradele Armatei Romane cad in derizoriu ...

Protestul de la ANAF