marți, 13 decembrie 2011

ACORD DE COLABORARE

În data de 25 noiembrie, anul curent, ca urmare a aprobării majorităţii membrilor Filialei 1 Bistriţa a SCMD, şi în urma studierii atente a modelului prezentat de CD al SCMD Bucuresti, între Filiala 1 Bistriţa a SCMD şi Filiala Judeţeană a USL, respectiv, prin conducerile partidelor componente ale USL - PSD judeţul BN, PNL judeţul BN şi PC judeţul BN s-a semnat următorul ACORD DE COLABORARE:


SINDICATUL CADRELOR MILITARE UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
DISPONIBILIZATE, ORGANIZAŢIA BISTRIŢA-NĂSĂUD
FILIALA 1 BISTRIŢA
ACORD DE COLABORARE


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD), reprezentat de: Filiala 1 Bistriţa prin Preşedintele filialei, respectiv cololnel în rezervă Taloş Maftei,

şi

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ (USL), constituită din Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud şi Partidul Naţional Liberal - Filiala Teritorială Bistriţa-Năsăud, împreună cu Filiala Bistriţa-Năsăud a Partidului Conservator, reprezentate prin Copreşedinte Deputat Emil Radu Moldovan - (PSD)
şi Copreşedinte Deputat Ioan Ţintean - ( PNL),
şi colonel în rezervă Stroe Iulian - (P.C.)

în temeiul prevederilor Constituţiei României, a Protocolului de funcţionare a USL şi a Statutului SCMD, încheie prezentul ACORD DE COLABORARE.

I. DISPOZIŢII GENERALE :
1.1 Conţinutul ACORDULUI nu aduce atingere prevederilor statutare ale partidelor componente ale USL şi nici ale Statutului SCMD;
1.2 Înţelegerile prevăzute în ACORD devin obligatorii pentru semnatari.
II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
2.1 FILIALA 1 BISTRIŢA A SCMD DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD :
• Sprijină forţele politice din USL în activitatea de mediatizare a programelor, platformelor şi măsurilor menite să stopeze declinul economic şi social al României. Membri SCMD vor fi purtători de mesaje în relaţia cu societatea civilă, instituţiile media şi populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud;
• Sprijină USL, atât în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile locale şi parlamentare, cât şi în desfăşurarea acesteia, punând la dispoziţie personal calificat în comunicare şi relaţii publice, organizarea şi planificarea activităţilor;
• La cerere, pune la dispoziţia USL, membrii de SCMD cu pregătirea şi competenţa necesară care să reprezinte USL în secţiile de votare din toate localităţile judeţului Bistriţa-Năsăud;
• Sprijină mediatic la alegeri, candidaţii USL pentru ocuparea posturilor de preşedinte al Consiliului judeţean, primari, consilieri judeţeni şi locali, precum şi candidaţii la Parlamentul României;
• Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor USL pe teritoriul judeţului.

2.2 UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD:
• Susţine şi promovează în Parlamentul României, acţiunile şi iniţiativele legislative pentru abrogarea tuturor legilor şi actelor normative care anulează statutul socio-profesional al militarilor sindicalişti din Structurile de Apărare şi Ordine Publică şi drepturile dobândite legal, ca şi pe acelea care îi discriminează faţă de celelalte categorii sociale, în concret - Legea 329/2008, Legea 119/2010, Legea 263/2010.
• Recunoaşte SCMD ca reprezentat al militarilor sindicalişti, în rezervă şi retragere din Structurile de Apărare şi Ordine Publică, pentru apărarea drepturilor acestora, partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel central şi local, cu administraţia publică centrală şi locală.
• Iniţiază şi promovează cu prioritate în Parlamentul României, legea ocupaţională pentru militarii sindicalişti din toate structurile Sistemului Naţional de Apărare care să respecte legislaţia europeană în domeniu, prin care să fie recunoscute, atât contribuţiile la bugetul de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor constrângerilor, privaţiunilor, limitărilor de drepturi şi interdicţiilor impuse de profesia de militar.
• Adoptă măsuri pentru depolitizarea tuturor structurilor de conducere din instituţiile Sistemului Naţional de Apărare şi Ordine Publică şi promovarea în cariera militară, exclusiv pe criterii de profesionalism şi competenţă.

III Coordonarea activităţilor comune:

La baza Acordului stă principiul respectului reciproc şi al încrederii depline, părţile obligându-se să se informeze asupra iniţiativelor şi acţiunilor planificate şi/sau întreprinse precum şi rezultatele obţinute.
Pentru acţiunile întreprinse în scopul realizării obligaţiilor cuprinse în ACORD, părtile se angajează să se informeze reciproc, pe toata perioada derulării acordului.
Coordonarea activităţilor şi acţiunilor sa va face de către Biroul central de coordonare format din conducerile partilor semnatare. La nevoie, se vor constitui Birouri locale de coordonare şi/sau comisii comune pe domenii de acţiune, la nivelul fiecărui oraş sau municipiu şi comune.
Acţiunile care urmează a se desfăşura în comun vor fi planificate, pregătite şi organizate de comun acord în şedinţele de coordonare.


IV Dispoziţii finale

Prevederile prezentului acord sunt obligatorii pentru toate structurile componente ale partidelor din componenţa USL Bistriţa-Năsăud şi filiala 1 Bistriţa a SCMD constituită la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.
Diferenţele de opinie se vor rezolva de către conducerile părţilor semnatare în şedinţa comună cu participarea reprezentanţilor acestor organizaţii.
Prezentul ACORD este valabil începând cu data semnării şi până la îndeplinirea obligaţiilor asumate, putând fi prelungit prin acordul comun al părţilor.


SINDICATUL CADRELOR UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
MILITARE DISPONIBILIZATE P. S.D.-Organizatia Judeteana Bistriţa-Năsăud
Filiala 1 BISTRIŢA copresedinte Emil Radu Moldovan

Col. rez. Taloş Maftei _________________________________

P.N.L.-Filiala Teritoriala Suceava
copresedinte Ioan Ţintean

__________________________________

P.C. Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud
Col. (r) Iulian Stroe
___________________________________

"Bai, magistratilor!"

“Băi magistraţilor ! Să executaţi NUMAI ce vă dictez EU !”
(Pamflet juridic !)


„Băi populaţie ! (că popor nu prea mai suntem!) Să vă intre bine în căpăţâni că EU sunt SINGURUL şi UNICUL care pot să hotărăsc ce e bine, ce e rău, ce e legal, ce e ilegal ! EU UNICUL hotărăsc cine intră la bulău, cine iese de acolo, cine e mogul bun, cine e mogul rău. Să nu vă mai prind că gândiţi altfel decât gândesc eu fiindcă, deoarece şi pentru că voi pune pe voi câinii de pază ai dictatorcraţiei. Lăsaţi-o mai moale cu democraţia ! Ce-i aia ? Ia vedeţi că o să pun câinii mei de pază pe voi ! Cum care câini de pază? Ăştia pe care îi voi enumera: televiziunea mea (aia publică, că doar de aia o plătiţi, ca să vă duc eu de nas cum vreau !); ziarele unde, tot din bani publici, (prin publicitate), mi se ridică osanale, zi de zi, ceas de ceas şi în proporţie de mass media; Curtea Constituţională (numită politic şi cu caracter politic, cum bine susţinea preşedintele curţii interioare, băsesciene) condusă de oamenii mei, A.N.I. care apără integritatea mea şi a apropiaţilor mei, D.N.A. care constată căţeii mei corupţi şi marea corupţie a OPOZANŢILOR mei, că doar PUTEREA e în mâinile opoziţiei şi se ştie: PUTEREA corupe, nu-i aşa ?” Astfel zise lin, nu pădurea, cum zicea Eminescu, ci PUTEREA, adică Băsescu. Doar el e PUTEREA în România !
Ba chiar mai mult decât atât. Domnu Băse, supărat şi înfuriat că mai există cineva în România care nu-i ascultă orbeşte indicăţiile şi ordinele iresponsabile pe care le emite şi le mai şi dă, asmute „boborul”, adică populaţia care suntem, vorba lu’ nea Vanghelie, împotriva magistraţilor. După „salarii nesimţite”, „pensii nesimţite”, „poliţişti şi jandarmi nesimţiţi”, „medici incompetenţii”, „profesori slabi”, „ţărani leneşi şi beţivi”, etc., etc., etc. iată, a venit şi rândul magistraţilor: „magistraţi obraznici şi nesimţiţi”. Păi doar ei lipseau din „bogatul” vocabular prezidenţial, -
n’aşa ? - cum zicea „nemuritorul” mort Brucan !
Ca „pamfletar” ce mă dau şi eu, aşa, pe ici, pe colo, înclin să-i dau dreptate lu’ Băse ! Nu magistraţii şi-au adus aportul la aberaţiile legislative care încalcă drepturile omului, dreptul de proprietate, dreptul la o viaţă demnă, civilizată ? Din cine e compusă Curtea (interioară – o spun cu durere !) Constituţională ? Nu din magistraţi ? Nu exponentul cel mai cel al acestei Curţi a declarat că aceasta (Curtea, care va să zică) are caracter politic ? Şi eu tâmpitul, prostul, nepriceputul, credeam că această Curte veghează la DREPTURILE CONSTITUŢIONALE ale oamenilor şi nu la îndeplinirea dorinţelor neconstituţionale ale lui Băsescu !
Sigur că da, domnul conferenţiar universitar doctor judecător Dan Spânu, ca Preşedinte interimar al Asociaţiei Magistraţilor din România şi domnul procuror doctor Constantin Sima, ca Preşedinte al Asociaţiei Procurorilor din România, dau o replică usturătoare lui Băsescu. Citez din Comunicatul de presă al domniilor lor: „Da, sunt legi pentru judecători şi procurori. Dar sunt legi şi pentru preşedintele României, legi pe care acesta trebuie să le respecte şi care i se aplică aşa cum se aplică fiecărui cetăţean al acestei ţări.”
Sincer ? Păi eu abia aştept ca celui care temporar şi cam cu cântec, a ajuns preşedintele României (nu şi al meu !) să răspundă LEGAL şi CONSTITUŢIONAL, de data asta, cum a încălcat Constituţia Ţării, el şi acoliţii săi (unii dintre aceştia, chiar magistraţi fiind !), cum nu i-a păsat de nici o lege, cum a semnat cu bună ştiinţă legi care nu au fost aprobate legal în Parlamentul României (80 = 170), cum a atentat la Siguranţa Naţională desfiinţând ARMATA, despărţind-o de cadrele ei de rezervă, cum a desfiinţat Poliţia, jandarmeria, Pompierii, cum nu a respectat chiar legi aprobate de el – Legea salarizării profesorilor, spre exemplu. Şi multe, multe alte abuzuri. Ca să nu mai vorbim de obţinerea unei a doua case când el mai avea una. Pentru noi, Băsescu este un exemplu, oamenii zic: „Dacă preşedintele României a încălcat de nenumărate ori legile ţării, eu de ce le-aş respecta ?”
Mai zic cei doi magistraţi în Comunicatul lor de presă: „Statul este unicul debitor care îşi permite, prin vădit abuz de putere, să stabilească el, deasupra legii fundamentale, condiţiile în care să-şi satisfacă creditorii, care nu sunt alţii decât cetăţenii ţării.” Domnilor magistraţi, nu STATUL, ci cei care îl conduc temporar fac acest abuz incalificabil ! Ia să plătească la terminarea mandatului lor cu propria avere, a lor a rudelor până la gradul IV inclusiv ! Ba chiar cu puşcăria, să muncească pentru a plăti aceste abuzuri ! Eu dacă sunt dator la stat doar 1 – un – leu, pentru ca statul să-şi recupereze datoria, justiţia, prin magistraţii ei, hotărăşte să-mi vândă apartamentul cu un leu ! Dar dacă magistraţii, justiţia l-ar obliga pe preşedinte, pe prim ministru, pe parlamentar, pe ministru să-mi plătească datoria faţă de mine cu propria lor avere ? Ar mai fi astfel de abuzuri din partea lor ?

Dorin Filip

In sfarsit, Basescu....

Ura! Ura! Ura !
Băsescu şi ADEVĂRUL
(M-am reîntors cu PAMFLETUL!)

Fraţilor, cumnaţilor şi dragilor pretini ! După o lungă (şi nu prea grea) tăcere mediatică, iacătă că (vă place cacofonia ?) am reapărut cu acest articolaş pamfletaş subtil, tiptil. Chiar dacă trecu ceva vreme de când nu ne-am mai distrat împreună, mi-am zis (în barbă) că iaste timpul de un pamflet cochet şi indiscret. Mi-am adus aminte că, în sfârşit, pentru prima dată şi întâia oară în propria lui viaţă, individuală şi colectivă, individul care este (de la Vanghelie cetire !), care va să dzică, adică ăla care ar fi preşedintele României, (că al meu nu este, neam ! – era să zic, nem !), Băsescu, că cică aşa l-ar chema (că de strigat ştiu că îl strigă „Ieşi Afară, Javră Ordinară”), adică individul despre care făcui zicere până mai acu, a spus, aşadar, prima oară în viaţa lui UN MARE ADEVĂR !
Fraţilor, cumnaţilor şi stimabililor ! Daţi-mi voie să îl citez cu propriile lui vorbe, cu propriile lui cuvinte, ca să nu se dzică, vezi Doamne, că eu l-aş răstălmăci ! Cunoscând, mai ales, faptul că mie îmi este drag, de nu mai pot de dragul lui, îmi e aşa de drag să-l văd după gratii şi să i se plătească un salariu de 450 lei cu care să nu-şi poată cumpăra nici trei pâini ! - împreună cu toată gaşca lui de boccii, blăgeni, fluturaşi, cocoşi şi alte orătănii. Hai să nu vă mai ţin în suspans şi să vă povestesc despre ce vorbe vorbite şi adevărate este vorba. Aşadar, apare individul la televiziunea lui proprie, individuală şi mai mult privată (de-aia din fundul grădinii de la ţară), aşadar una din televiziunile plătite din bani publici, (că de-aia e privata lui proprie, personală şi individuală !) şi hăhăieşte cu hăhăitul lui prea celebru: „După mine, (adică imediat după el !) Senatul este cea mai compromisă instituţie !” Aşa e băi stimabile ! Gura păcătosului, adevăr grăieşte – zice un vechi proverb ! După tine, cel mai compromis om-instituţie din România, urmează Parlamentul. Adicătelea Senatul, mai precis. Mai încolo urmează Camera Deputaţilor – aia cu numărătoarea numărată la mai mult de cinşpe mâini (curat murdare !). Şi abia pe locul patru ar urma instituţia aia care, cică e condusă de unul mic, mare cosaş şi mic prim ministru , da’ de fapt şi mai puţin de drept, e condusă tot de individul care a spus, pentru prima oară în viaţa lui, un adevăr !
Probăseştii, că sunt şi din ăştia destui, (cam şapte la sută din totalul populaţiei cu drept de vot) or să-mi reproşeze că cum (sigur vă plac cacofoniile !) de îl fac pe Băse mincinos ! Mai întâi şi mai de toate, fraţilor şi cumnaţilor, e o greşeală fundamentală: pe Băsescu nu l-am făcut eu ! Să fie clar ! Iar în ceea ce priveşte chestia aia cu ADEVĂRUL ŞI MINCIUNA, ÎI ROG PE ACEŞTI PROBĂSEŞTI SĂ-MI ARATE UN SINGUR ADEVĂR SPUS DE ACEST INDIVID DE CÂND ESTE ÎN POLITICĂ ! N-a zis el că n-a fost informator al Secu şi în realitate nu ar fi putut NICIODATĂ să fie reprezentantul României la Anvers dacă nu ar fi dat cu subsemnatul la Secu? N-a spus el că n-a lovit nici-un copil, dar prins cu mâţa în sac
s-a văzut şi din satelit cum l-a pocnit pe puşti ? N-a spus el într-o miercuri că nu vor scădea salarii le şi pensiile, iar joi au scăzut şi pensii şi salarii ? N-a spus el că România nu se va împrumuta niciodată cât timp este el prezident ? Rezultatul ? România s-a îndatorat cum nu s-a îndatorat niciodată în întreaga ei existenţă !
Vreţi să mai continui ? Totuşi, să dăm Cezarului ce e al Cezarului: Băse a spus un adevăr încât îi vine să se ia cu mâinile ….de păr ! Iată de ce, vă propun, fraţilor şi cumnaţilor, să mai strângem o taxă pentru a ridica o statuie: statuia celui mai mare mincinos din Istoria României care a avut curajul şi a spus un mare adevăr: „Eu sunt ÎNTÂIUL, cel mai COMPROMIS din România !”

Dorin Filip

Oferta de munca. Cei interesati pot trimite CV-ul pana pe 15.12.2011, la recrutare@securitas.com.ro

luni, 12 decembrie 2011

Mesaj catre sindicalistii din M.A.I.


Stimati colegi,
In septembrie trecut ati fost manipulati in chestiunea cu caschetele, diversiunea urmarind sa justifice in ochii dvs. si ai societatii civile, teroarea care avea sa se abata asupra sindicatelor dvs. Ati fost amenintati ulterior cu reforma, si lupta dvs. a slabit deoarece multi au dat curs amenintarilor ca vor fi disponibilizati daca mai participa la actiuni de protest.
SCMD v-a avertizat ca, indiferent ce veti face, soarta dvs. este pecetluita, circa 20.000 de cadre urmand a fi disponibilizate.
Pentru a lovi in sindicatele dvs., liderii v-au fost atacati in presa si s-a interzis iesirea lor ”din productie”. Adica, daca au chef sa se ocupe de sindicate, sa o faca in timpul lor liber!...
Recent, prin Nota Raport nr. 3042793/24.11.2011, Igas v-a mai dat o lovitura, hotarand ca imprumuturile si dobanzile la CAR-uri, cotizatiile sindicale, sa nu se mai stranga centralizat prin structurile financiar-contabile ale ministerului. Motivatia a constat in insuficienta “numarului de persoane  ce incadreaza structurile respective”. In aceeasi situatie a ajuns si plata contravalorii convorbirilor telefonice ale tuturor categoriilor de personal. Fara infrastructura si fara timp la dispozitie, sindicatele dvs. au fost astfel condamnate!
Pentru a va veni in ajutor, SCMD a lansat catre toate structurile dvs. invitatia de a va reorganiza din punct de vedere sindical, pe fiecare structura in parte, alegandu-va cu grija liderii si devenind filiale ale SCMD. Aceasta, deoarece Statutul nostru permite, dvs. fiind fosti militari, actualmente functionari publici cu statut special, care ar fi trebuit sa redevina militari la pensie, daca Legea 179/2004 nu ar fi fost abrogata.
Lansand aceste oferte, SCMD v-a salvat pentru moment deoarece Igas a retras ordinul. Deocamdata, insa, pentru a scapa de pericolul beneficierii de catre dvs., in noua formula, de infrastructura si serviciile juridice ale SCMD. Dar nu a abandonat! Drept urmare, oferta noastra ramane deschisa, si, din acest moment, este publica!
Pana cand nu veti scapa de igasi, chesnoi si fatuloi, stimati colegi, nu aveti nici prezent, nici viitor. Va lansam, prin urmare, chemarea de a fi alaturi de noi, la “Marsul cel lung” proiectat pentru 24.01.2012, daca se va decide aceasta actiune in cadrul Consiliului National al Societatii Civile!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

sâmbătă, 10 decembrie 2011

Luni, 12.12.2011 - un episod crucial pentru justitia romana si statul roman


De doi ani de zile puterea politica duce un adevarat razboi cu pensionarii militari. De doi ani de zile acestia sunt supusi oprobiului public,  ca fiind cetateni cu pensii nesimtit de mari.

De doi ani de zile Puterea elaboreaza legi, ordonante si hotarari de guvern, pune oamenii pe drumuri, determina sufocarea instantelor de judecata, face din Armata si celelalte institutii ale apararii, ordinei publice si sigurantei nationale, armate ale recalcularii pensiilor militare – toate acestea fiind pierderi pentru statul roman de miliarde de lei. Si toate acestea, spun ei, politicienii de la Putere, in numele echitatii si dreptatii sociale.

Dar, dupa atata efort si zbateri costisitoare, bilantul actiunilor Puterii este unul naucitor pentru oricare roman de buna credinta: pensiile nesimtite, recalculate, revizuite, sau cum le-or mai numi, necesita un buget suplimentar, numai la Ministerul Apararii Nationale, de 80 milioane euro anual !...

Si acest rezultat este si mai dezastruos prin dezechilibrele si inechitatile create de noile reglementari legislative in cadrul acestei categorii socio-profesionale: s-a ajuns pana acolo incat, la aceeasi vechime in munca, subofiterului sau maistrului militar de la depozitul de munitie al unitatii militare, sa i se recalculeze o pensie mai mare decat cea a comandantului unitatii respective. Si exemplele de acest gen sunt nenumarate.

Sindicatul Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere nu a revendicat niciodata cresterea pensiilor militare, mai ales pe timp de criza economica, si a dus si duce o lupta acerba cu Puterea, pentru mentinerea sistemului de pensii ocupationale, acesta fiind sistemul adoptat de mai toate tarile civilizate ale lumii. 

Nu trebuie sa ai o minte prea ascutita ca sa-ti dai seama ca acesta Putere este o putere a imposturii, a ageamiilor care habar nu au si carora nu le pasa de interesele tarii, si ca tot ceea ce fac se subordoneaza unui singur scop suprem: mentinerea la putere si satisfacerea intereselor lor de gasca si de grup.

Sper din tot sufletul ca adevaratii juristi, cetateni care servesc tara din interiorul justitiei, sa dea o palma grea impostorilor politici, cu prilejul judecarii recursului in interesul legii, promovat de catre Procurorul General al Romaniei.

Lt. Col. (r) Dumitru Rinciog
Sindicalist militar