marți, 13 decembrie 2011

ACORD DE COLABORARE

În data de 25 noiembrie, anul curent, ca urmare a aprobării majorităţii membrilor Filialei 1 Bistriţa a SCMD, şi în urma studierii atente a modelului prezentat de CD al SCMD Bucuresti, între Filiala 1 Bistriţa a SCMD şi Filiala Judeţeană a USL, respectiv, prin conducerile partidelor componente ale USL - PSD judeţul BN, PNL judeţul BN şi PC judeţul BN s-a semnat următorul ACORD DE COLABORARE:


SINDICATUL CADRELOR MILITARE UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
DISPONIBILIZATE, ORGANIZAŢIA BISTRIŢA-NĂSĂUD
FILIALA 1 BISTRIŢA
ACORD DE COLABORARE


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD), reprezentat de: Filiala 1 Bistriţa prin Preşedintele filialei, respectiv cololnel în rezervă Taloş Maftei,

şi

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ (USL), constituită din Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud şi Partidul Naţional Liberal - Filiala Teritorială Bistriţa-Năsăud, împreună cu Filiala Bistriţa-Năsăud a Partidului Conservator, reprezentate prin Copreşedinte Deputat Emil Radu Moldovan - (PSD)
şi Copreşedinte Deputat Ioan Ţintean - ( PNL),
şi colonel în rezervă Stroe Iulian - (P.C.)

în temeiul prevederilor Constituţiei României, a Protocolului de funcţionare a USL şi a Statutului SCMD, încheie prezentul ACORD DE COLABORARE.

I. DISPOZIŢII GENERALE :
1.1 Conţinutul ACORDULUI nu aduce atingere prevederilor statutare ale partidelor componente ale USL şi nici ale Statutului SCMD;
1.2 Înţelegerile prevăzute în ACORD devin obligatorii pentru semnatari.
II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
2.1 FILIALA 1 BISTRIŢA A SCMD DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD :
• Sprijină forţele politice din USL în activitatea de mediatizare a programelor, platformelor şi măsurilor menite să stopeze declinul economic şi social al României. Membri SCMD vor fi purtători de mesaje în relaţia cu societatea civilă, instituţiile media şi populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud;
• Sprijină USL, atât în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile locale şi parlamentare, cât şi în desfăşurarea acesteia, punând la dispoziţie personal calificat în comunicare şi relaţii publice, organizarea şi planificarea activităţilor;
• La cerere, pune la dispoziţia USL, membrii de SCMD cu pregătirea şi competenţa necesară care să reprezinte USL în secţiile de votare din toate localităţile judeţului Bistriţa-Năsăud;
• Sprijină mediatic la alegeri, candidaţii USL pentru ocuparea posturilor de preşedinte al Consiliului judeţean, primari, consilieri judeţeni şi locali, precum şi candidaţii la Parlamentul României;
• Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor USL pe teritoriul judeţului.

2.2 UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD:
• Susţine şi promovează în Parlamentul României, acţiunile şi iniţiativele legislative pentru abrogarea tuturor legilor şi actelor normative care anulează statutul socio-profesional al militarilor sindicalişti din Structurile de Apărare şi Ordine Publică şi drepturile dobândite legal, ca şi pe acelea care îi discriminează faţă de celelalte categorii sociale, în concret - Legea 329/2008, Legea 119/2010, Legea 263/2010.
• Recunoaşte SCMD ca reprezentat al militarilor sindicalişti, în rezervă şi retragere din Structurile de Apărare şi Ordine Publică, pentru apărarea drepturilor acestora, partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel central şi local, cu administraţia publică centrală şi locală.
• Iniţiază şi promovează cu prioritate în Parlamentul României, legea ocupaţională pentru militarii sindicalişti din toate structurile Sistemului Naţional de Apărare care să respecte legislaţia europeană în domeniu, prin care să fie recunoscute, atât contribuţiile la bugetul de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor constrângerilor, privaţiunilor, limitărilor de drepturi şi interdicţiilor impuse de profesia de militar.
• Adoptă măsuri pentru depolitizarea tuturor structurilor de conducere din instituţiile Sistemului Naţional de Apărare şi Ordine Publică şi promovarea în cariera militară, exclusiv pe criterii de profesionalism şi competenţă.

III Coordonarea activităţilor comune:

La baza Acordului stă principiul respectului reciproc şi al încrederii depline, părţile obligându-se să se informeze asupra iniţiativelor şi acţiunilor planificate şi/sau întreprinse precum şi rezultatele obţinute.
Pentru acţiunile întreprinse în scopul realizării obligaţiilor cuprinse în ACORD, părtile se angajează să se informeze reciproc, pe toata perioada derulării acordului.
Coordonarea activităţilor şi acţiunilor sa va face de către Biroul central de coordonare format din conducerile partilor semnatare. La nevoie, se vor constitui Birouri locale de coordonare şi/sau comisii comune pe domenii de acţiune, la nivelul fiecărui oraş sau municipiu şi comune.
Acţiunile care urmează a se desfăşura în comun vor fi planificate, pregătite şi organizate de comun acord în şedinţele de coordonare.


IV Dispoziţii finale

Prevederile prezentului acord sunt obligatorii pentru toate structurile componente ale partidelor din componenţa USL Bistriţa-Năsăud şi filiala 1 Bistriţa a SCMD constituită la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.
Diferenţele de opinie se vor rezolva de către conducerile părţilor semnatare în şedinţa comună cu participarea reprezentanţilor acestor organizaţii.
Prezentul ACORD este valabil începând cu data semnării şi până la îndeplinirea obligaţiilor asumate, putând fi prelungit prin acordul comun al părţilor.


SINDICATUL CADRELOR UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
MILITARE DISPONIBILIZATE P. S.D.-Organizatia Judeteana Bistriţa-Năsăud
Filiala 1 BISTRIŢA copresedinte Emil Radu Moldovan

Col. rez. Taloş Maftei _________________________________

P.N.L.-Filiala Teritoriala Suceava
copresedinte Ioan Ţintean

__________________________________

P.C. Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud
Col. (r) Iulian Stroe
___________________________________

Va prezentam noua armata PDL + UNPR sau cum uniforma si gradele Armatei Romane cad in derizoriu ...

Protestul de la ANAF