sâmbătă, 15 ianuarie 2011

Victoria KGB din Palatul Victoria

Agenţii KGB infiltraţi în structurile de putere ale României au mai dat o
lovitură sistemului securităţii naţionale. Cei mai năpăstuiţi şi greu loviţi de
recalcularea pensiilor militare de stat sunt foştii ofiţeri ai Unităţii Speciale
(DSS) UM 0110 Bucureşti, cunoscută ca "Departamentul anti - KGB"
În 1989 s-a încheiat un război. Un război în care Rusia Sovietică, într-o
alianţă secretă de conjunctură cu puterile occidentale, a învins, încă o dată,
România.
După cum este cunoscut, începând cu cel de-al şaselea deceniu al veacului
trecut, România, urmare a afirmarii hotarâte a independenşei faţă de hegemonia
Moscovei, a devenit, în planul operatiunilor KGB-ului, un stat inamic.
Pentru apărarea fiinţei naţionale a statului român, a cărei distrugere a devenit
un obiectiv primordial şi al puterii Sovietelor, proclamate de Lenin, la
începutul anilor '60 a fost constituită o structură specială de securitate,
pentru controlul şi neutralizarea operaţiunilor secrete antiromâneşti ale URSS
şi aliaţilor săi din Organizaţia Tratatului de la Varşovia, unde România "făcea
figuraţie".
Crearea şi funcţionarea acestei unităţi a implicat şi un risc politic imens,
motiv pentru care structura centrală şi ramificaţiile ei teritoriale se aflau
"în regim de adâncă clandestinatate". Ca să nu fie descoperită de agentura
KGB-ului, personalul şi sediile aveau acoperiri solide şi permanent adaptate
climatului operaţional.
După 1978, în urma trădării adjunctului şefului spionajului, această structură a
fost "reconspirată" şi redenumită Unitatea Specială UM 0110 Bucureşti.
Pe data de 3 ianuarie 1990, doi dintre agenţii marcanţi ai KGB-ului, deveniţi
şefii absoluţi ai "noii puteri militare revoluţionare", au radiat UM 0110 din
Organigrama Departamentului Securităţii Statului, care a fost dezmembrat şi
împărţit provizoriu (dar distrus efectiv în ceea ce însemna infrastructura de
suport a operaţiunilor) între mai multe structuri speciale ale Ministerului
Apărării Naţionale.
După înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii, UM 0110 nu a mai fost
reconstituită.
În condiţiile menţionate, arhivele şi documentele UM 0110 au urmat tot felul de
trasee şi destinaţii, ceea ce în prezent a determinat şi efectul colateral al
"negăsirii" statelor de salarii şi a celorlalte documente de personal , pe baza
cărora să fie identificate veniturile lunare ale foştilor ofiţeri, în vederea
recalculării pensiilor militare de stat.
Pe cale de consecinţă, veteranilor luptei împotriva serviciilor speciale ale
URSS şi ale celorlalte ţări socialiste, unele şi cu pretenţii şi acţiuni
revizioniste (Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, care nu scăpau prilejul de a ne
soma că le "datorăm pământ şi apă"), deşi le este recunoscută vechimea în muncă,
pe baza deciziilor iniţiale de înscriere în dreptul de pensie militară de stat,
li s-au emis adeverinţe de venituri false, din care rezultă că nu au realizat
venituri pe perioade de până la 20 de ani şi chiar mai mult.
Eroi anonimi din prima linie a apărării securităţii naţionale împotriva
duşmanului dintotdeauna al României, prin perversitatea cu care a fost
orchestrat jaful guvernamental, pe mâna kaghebistă, asupra pensiilor militare de
stat, desfiinţate, cu ură antinaţională şi ca instituţie a dreptului muncii, au
primit în această lună pensii din care li s-a furat, în numele legii şi al
statului de drept, până la 2/3.
Guvernul a fost avizat din timp că meseriile de spion şi contraspion nu se
găsesc în nomenclatoarele de profesii, că foştii ofiţeri acoperiţi nu se
regăsesc în actele şi documentele de serviciu cu numele din buletinele de
identitate şi din deciziile de pensii. Prim-ministrul şi ceilalţi membri ai
Guvernului au fost avizaţi, dar ştiau şi din filme, că agenţii secreţi aveau cel
puţin tot atâtea identităţi şi paşapoarte câte ţări tranzitau până ajungeau la
destinatie.
Cazul grav al foştilor ofiţeri care au activat în UM 0110 este repetabil şi
pentru pensionarii care au lucrat în alte unităţi cu regim special de
secretizare şi ale căror documente privind acoperirea personalului nu mai sunt
obiectiv disponibile.
Asemenea argumente, dar şi multe altele, de natură juridică şi de drept
comparat, nu au rezistat în faţa cârtiţelor kaghebiste care continuă marea
manipulare antinaţională a structurilor de putere ale statului.
Agenţii KGB-ului infiltraţi în structurile de putere ale statului îşi pot savura
victoria: au mai plătit o poliţă şi au mai dat un avertisment celor ce cred în
idealurile sacre pe care se fondează identitatea naţională românească. Un
concept deranjant, deopotrivă, internaţionalismului communist, dar şi
globalizării fără frontiere, state, guverne şi monede nationale (doar ale
unora!).
gl.brg. (rez.) Aurel I. Rogojan

Va prezentam noua armata PDL + UNPR sau cum uniforma si gradele Armatei Romane cad in derizoriu ...

Protestul de la ANAF