duminică, 12 decembrie 2010

Interviul dnei Gl. Bg. Maria Lupu la RADIO ROMANIA ACTUALITATI, 09.12.2010 si comentariile juristilor SCMD

Peste 70% dintre pensionarii militari aflaţi în plată au completat formularele necesare
obţinerii adeverinţelor de venit, în vederea recalculării pensiilor militare
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (9 decembrie, ora 20:29) - Realizator: Cornelia Mihăilă -
"Actualitatea militară"

Realizator: Vă aduc noi informaţii de interes pentru pensionarii militari. Până la această
dată, peste 70% dintre pensionarii militari aflaţi în plată au completat formularele necesare obţinerii
adeverinţelor de venit, în vederea recalculării pensiilor militare. Vă reamintim că, potrivit
prevederilor Legii nr.119 din 2010, procesul de recalculare a pensiilor se încheie în ultima zi a
acestui an. Pentru încadrarea în acest termen, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale au fost luate
măsuri excepţionale pentru ca procesul obţinerii adeverinţelor de venit de către pensionari să fie
simplificat. Astfel, ministrul apărării naţionale a aprobat Ordinul nr. M101, stabilind responsabilităţi
clare structurilor de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale. Vă reamintim că Legea nr.119
prevedea ca acest efort al obţinerii datelor să revină exclusiv pensionarilor militari. Conform acestei
legi, pensionarii militari ar fi trebuit să se deplaseze la fiecare unitate unde au lucrat de-a lungul
carierei militare, pentru a solicita adeverinţe de venit. Odată cu Ordinul M 101, procesul a fost mult
simplificat. Detalii despre acest subiect ne oferă şeful Direcţiei Financiar-Contabile din Ministerul
Apărării Naţionale, general de brigadă Maria Lupu.

Maria Lupu: Ordinul ministrului apărării naţionale vine în sprijinul pensionarilor,
simplificând la maxim acest proces, astfel încât ei să nu mai fie purtaţi pe drumuri. Întreaga
activitate se desfăşoară prin centrele militare zonale, judeţene şi de sector. Mai mult, ministrul a
dispus luarea unor măsuri extraordinare pentru simplificarea procesului, cum sunt: dotarea cu
echipamente tehnice moderne pentru fotografierea şi introducerea datelor necesare obţinerii
adeverinţelor de venit, implicarea a peste 5.000 de oameni în acest proces. Până la această dată,
peste 70% din pensionarii militari aflaţi în plată au completat formularele pentru obţinerea
adeverinţelor de venit necesare recalculării pensiilor, numărul acestora fiind în creştere. Circa
20.000 de adeverinţe au sosit deja la Direcţia Financiar-Contabilă pentru recalculare şi emiterea
deciziilor. Pensionarii militari au înţeles că recalcularea pensiilor este în favoarea lor, aşa se explică
şi numărul foarte mare de pensionari care se prezinţă la centrele militare, la unele dintre acestea
creîndu-se, în ultima lună, o oarecare aglomeraţie. Subliniez încă o dată, pensionarii cu o carieră
militară completă, care au primit o pensie de până la 3.000 de lei, să nu fie îngrijoraţi că prin
recalculare le vor scade pensiilor. Aşa cum ministrul apărării naţionale a arătat în repetate rânduri,
unele dintre aceste pensii chiar vor înregistra creşteri.

Realizator: Aşa cum prevede Legea nr.119 din 2010, adeverinţele de venit din care lipsesc
date vor fi completate provizoriu cu salariul mediu brut pe economie. Pe măsura identificării
documentelor doveditoare, centrele militare vor completa aceste date în regim de urgenţă. Acolo
unde există situaţii în care adeverinţele nu sunt completate cu toate veniturile realizate, pensionarii
militari vor primi drepturile cuvenite retroactiv. La fel stau lucrurile şi pentru cei care s-au prezentat
la centrele militare mai târziu, iar timpul rămas la dispoziţie pentru procesarea datelor este foarte
scurt şi pentru ei calculul se va face pornind de la salariul mediu brut pe economie, urmând ca, pe
măsura procesării datelor, şi aceştia să primească retroactiv drepturile cuvenite.

Maria Lupu: Referitor la unele sentinţe, prin care s-a pronunţat suspendarea aplicării
Hotărârii de guvern nr.735/2010, Ministerul Apărării Naţionale a solicitat, în mod expres, punctul
de vedere al Guvernului României. Potrivit punctului de vedere emis prin Secretariatul General al
Guvernului, suspendarea operează doar pentru reclamanţii din proces. În ceea ce priveşte anularea
prevederilor actului normativ menţionat, hotărârea judecătorească nu poate produce efecte decât
după ce aceasta ar rămâne definitivă şi irevocabilă. Ministerul Apărării Naţionale respectă hotărârile
instanţelor judecătoreşti, precum şi actele normative în vigoare pentru apărarea drepturilor
militarilor activi, în rezervă şi veteranilor de război.


Domnule colonel,
Ca dna general a iesit in fata noastra cu o aberatie, este foarte clar. A SE VEDEA SI HOTARAREA CURTII DE APEL BUCURESTI PRIN CARE SE RESPINGEA ACTIUNEA PE SUSPENDARE A ANCMRR CA FIIND RAMASA FARA OBIECT (deoarece fusese suspendata la Cluj).
Va transmit mai jos un punct de vedere a unui domn colonel, acum avocat in Baroul Bucuresti, cu care colaboram.
Reveniti daca nu ati inteles ceva.
Elena
PS Cum sa ceri punct de vedere de la parat? Ca Guvernul a fost parat in dosar!
 
 
From: Alexandru Lika <alexandrulika@hotmail.com>
To: Elena Cobuz <ecobuz@yahoo.com>
Sent: Sat, December 11, 2010 11:15:35 AM
Subject: interviul Lupu

........
Am primit, de la un cunoscut, mesajul domnului Galateanu, care v-a fost adresat si dumneavoastra, in legatura cu interviul acordat de d-na g-ral Lupu. Cunoscutului meu i-am raspuns dupa cum urmeaza:
Sentintele de suspendare sunt executorii de drept si au efect asupra tuturor militarilor. Efectele se intind pana la ramanerea irevocabila a hotarararii de anulare a HG. 735. Prin urmare, deciziile de pensie care se vor emite acum sunt nelegale. Vedeti pe site-ul SCMD scrisorile adresate ministrilor. Expresia erga omnes inseamna extinderea efecturlui suspendarii asupra tuturor militarilor, politistilor etc. In opinia noastra, pozitia Secretariatului Guvernului este gresita. Pentru clarificare, va rog sa cititi art 14 alin 1 si 4 ,art 15 alin 3 si 4 din Legea nr. 554/2004. Observati ca recursul impotriva sentintei de suspendare  suspenda  in continuare executarea actului.  Asta inseamna propozitia "Recursul nu este suspensiv de executare". Adica, nu suspenda suspendarea. In ceea ce priveste efectul anularii unui act administrativ normativ, potrivit art 23 din aceeasi lege hotararile sunt general obligatorii. Totodata, in contencios administrativ, anularea unui act are efect retroactiv.  Asta inseamna ca HG 735 nu poate fi legala la Bucuresti si nelegala la Cluj. Chiar si intr-o asemenea interpretare absurda, nimic nu ne opreste sa invocam nelegalitatea HG. 735 prin actiunile individuale de contestare a deciziilor de pensie, pe cale de exceptie. Si asa vom proceda in cazul celor care doresc contestarea deciziei la tribunal.
Va trimit mesajul poentru informarea dumneavoastra.
Cu respect,
Alexandru Lica

Va prezentam noua armata PDL + UNPR sau cum uniforma si gradele Armatei Romane cad in derizoriu ...

Protestul de la ANAF